DTR01
TR121
Dokumenty

DTR01 dvojitý termostat

DTR01 udržuje nezávisle pro oba kanály nastavenou referenční teplotu s hysterezí 2°C.

Funkce

Jestliže není dosažena nastavená hodnota teploty T, je sepnuto výstupní relé R. Jakmile dojde k dosažení požadované teploty, je relé vypnuto. K opětovnému zapnutí relé dojde v momentě poklesu měřené hodnoty t pod požadovanou mínus hystereze 2°C. Hystereze odstraňuje zakmitávání relé při hraničních hodnotách teploty. Každý z obou kanálů je nezávislý.

BMR relé DTR01 funkce
BMR relé DTR01Vlastnosti přístroje:
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Napájení VAC 89-264V
 • Dva nezávislé termostaty v jedno modulu na DIN lištu
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality

TR121 multifunkční diferenciální termostat

TR121 je multifunkční diferenciální termostat vybavený šesti nejčastěji používanými funkcemi a čtyřmi servisními.

Relé je vybaveno výstupním zapínacím kontaktem 2x 16A.

 

F1- Diferenciální termostat

BMR relé TR121 funkce1

Pokud je T nastaveno na -40°C, porovnává se pouze nastavená diference mezi měřenými teplotami t1,t2:
Jestliže je rozdíl teplot:
t1 - t2 > D+1°C relé R1 sepnuto
t1 - t2 < D relé R1 vypnuto
t2 - t1 > D+1°C relé R2 sepnuto
t2 - t1 < D relé R2 vypnuto
Pozn. Hystereze je pevně nastavená na 1°C

Pokud je T nastaveno na jinou teplotu než -40°C, porovnává se měřená t2 s touto nastavenou T.
t2 > T+1°C relé R1 vypnuto
t2 < T relé R1 sepnuto
Pozn. Hystereze je pevně nastavená na 1°C

F2 - Dvoustupňový termostat, verze 1

BMR relé TR121 funkce

Porovnává se pouze měřená teplota t1 s nastavenou referenční T:
t1 > T sepnuto relé R1 a R2
t1 je v pásmu mezi T-D a T sepnuto pouze relé R1
t1 < T-D vypnuto relé R1 a R2
Pozn. Čidlo 2 je nepřipojeno.

F3 - Dvoustupňový termostat, verze 2

BMR relé TR121 funkce

Porovnává se pouze měřená teplota t1 s nastavenou referenční T a diferencí D:
t1 > T sepnuto pouze relé R2
t1 je mezi T-D a T sepnuto pouze relé R1
t1 < T-D vypnuto relé R1 a R2
Pozn. Čidlo 2 je nepřipojeno.

F4 - Pásmový termostat jednokanálový

BMR relé TR121 funkce

Porovnává se pouze měřená teplota t1 s nastavenou referenční T a diferencí D:
t1 < T-D sepne relé R1
t1 > T vypne relé R1
Pozn. Čidlo 2 je nepřipojeno. Pokud je místo čidla 2 propojka, spínají a vypínají obě relé R1,R2.

F5 - Pásmový termostat dvoukanálový

Porovnává se měřená teplota t1 a t2 s nastavenou referenční T a diferencí D.
Čidlo 1 ovládá relé R1. Čidlo 2 ovládá relé R2. Funkce shodná jako F4.
t1 < T-D sepne relé R1
t1 > T vypne relé R1
t2 < T-D sepne relé R2
t2 > T vypne relé R2

F6 - Termostat topí/chladí

BMR relé TR121 funkce

Porovnává se pouze měřená teplota t1 s nastavenou referenční T a diferencí D:
t1 > T sepnuto relé R1 (např. chlazení)
t1 < T-2°C vypne relé R1
t1 < T-D sepnuto relé R2 (např. topení)
t1 > T-D+2°C vypne relé R2
t1 je mezi T-D a T vypnuto relé R1 a R2
Pozn. Čidlo 2 je nepřipojeno.

F7 - F10

Servisní funkce pro kontrolu čidel a výstupních relé. 

BMR relé TRF10 funkce
BMR relé TR121Vlastnosti přístroje:
 • Kusová kalibrace, velká přesnost měření
 • Napájení VAC 89-264V
 • Jedno modul na DIN lištu
 • Na bázi mikroprocesoru s Fourier transformací pro eliminaci přechodových dějů a rušení
 • Vysoká spolehlivost daná konstrukcí a návrhem obvodů
 • Cena srovnatelná s konkurencí při zachování vyšší kvality