Popis

Pro ovládání přístrojů BMR, vybavených rozhraním RS485 nebo ethernet, je v ceně analyzátoru sítě dodáván software PMS (Power Monitor System).

Podporované přístroje:

 • PLA44 - analyzátor sítě Class A (ethernet rozhraní)
 • PLA34 - analyzátor sítě Class S (ethernet rozhraní)
 • PLA33 s označením C - analyzátor sítě (RS485 rozhraní)
 • FCR s označením C  - regulátor jalového výkonu (RS485 rozhraní)
 • GCR s označením C - regulátor jalového výkonu (RS485 rozhraní)
 • ICR s označením C - regulátor jalového výkonu (RS485 rozhraní)

Software je určeno pro operační systémy Windows 7 a vyšší.

Power monitor system umožňuje komunikovat přes RS232, USB FTDI nativní driver a IP/TCP protokol. U přístrojů s RS485 rozhraním se musí použít převodník x/RS485. Máme k dispozici převodníky RS232/RS485, USB/RS485, LAN/RS485, WiFi/RS485.

Komunikace probíhá, dle typu analyzátoru, na protokolu Modbus/RTU, Modbus/TCP nebo FTP.

Program se skládá ze tří částí:

 1. Serverová část zajištuje vlastní měření dat z připojených přístroju a jejich ukládání do SQL databáze pro pozdejší analýzu.
 2. Klientská část zobrazuje online měřené veličiny v tabulkách a grafech.
 3. Modul pro vyhodnocení dat komunikuje s SQL serverem a prezentuje uložená data.

Všechny části mohou běžet samostatně na vzdálených počítačích. Jejich propojení je zajištěno přes síťový TCP/IP protokol.

Instalační program zajistí automatickou instalaci všech částí.

Pro ukládání dat je použito robustního řešení s SQL serverem Firebird.

Software je k dispozici v českém, anglickém, polském a ruském jazyce.

 • PMS_configPMS_config
 • PMS_eventPMS_event
 • PMS_graphPMS_graph