ICR12
Zapojení
Dokumenty

Regulátory jalového výkonu ICR12 jsou impulzní regulátory jalového výkonu a lze je použít v kombinaci se statickými 4 kvandrantními elektroměry, které jsou vybavené potřebnými impulzními výstupy S0.

Přístroj je vyráběn pouze v 12-ti kanálovém provedení. Výstupy pro spínání stykačových stupňů jsou reléové, maximální zátěž při 250VAC je 5A.

Kromě kompenzačních kondenzátorů lze k regulátoru připojit i dekompenzační tlumivky, jejichž výkon je registrován symbolem tlumivky.
Při použití dekompenzačních tlumivek platí podmínka, že musí být připojeny vždy za poslední kondenzátorový stupeň.

Regulátory řady ICR jsou osazeny OLED displejem. Umožňují tak na rozdíl od řady FCR zobrazit přehlednější lokalizované menu a některé hodnoty v grafické podobě.

Regulátor je vestavěn do plechové krabičky, která současně zajišťuje jeho kvalitní stínění a je určen pro montáž do panelu rozvaděče. Rozměr 144x144mm.

Ukázky obrazovek:

oled-1
oled-2
oled-3
oled-4

Funkce

Přístroj snímá impulzy z impulzních výstupů elektroměru. Na základě jejich váhy a časové vzdálenosti počítá okamžité činné a jalové výkony. Na základě takto vypočítaných hodnot zapíná resp. vypíná jednotlivé kompenzační stupně. Rychlost a přesnost reakce závisí na váze a četnosti impulzů u jednotlivých energií.
Obecně platí, čím větší četnost impulzů a nižší váha, tím větší přesnost a rychlost regulace. U malé četnosti impulzů, regulátor všechny hodnoty výkonů průběžně zpřesňuje v závislosti na čase. Tato fukce výrazně zlepšuje chování regulátoru při malých výkonech a tedy i malé četnosti impulzů.

U stupňů se stejnými výkony je využívána metoda kruhového spínání. Vždy je zapínán ten stupeň, který je vypnut nejdéle. Vše se provádí tak, aby optimálního stavu bylo dosaženo při během jednoho regulačního cyklu s minimálním počtem přepínaných stupňů.

Alarmy

Regulátor je vybaven alarmovým výstupem. Aktivace tohoto výstupu může být způsobena účiníkem, teplotou a počtem sepnutí stykačových stupňů.

icr12 bigMěřené a zobrazované veličiny:
 
  • činný výkon
  • jalový výkon
  • počty sepnutí jednotlivých stupňů

 

Schéma zapojení pro stykačové stupně:

BMR kompenzace - zapojení impulzní regulátor ICR 12

 Popis  Hodnota
Supply voltage 230 VAC (+10%,-15%)
System frequency 50 / 60 Hz
   
   
Power consumption max 10 VA
Number of oOutputs 12
Range of requested power factor 0,8 ind. ... 0,8 cap.
Switching power of relay contacts 250 VAC / 5 A
Reconnection delay 5 ... 900 s
Switching off delay 5 ... 900 s
Connection and capacitor settings automatic / manual
Working temperature -40°C ... +80°C
Front panel dimensions 144 x 144 mm
Panel cutout dimensions 138 x 138 mm
Site depth 55 mm
Weight 1 kg
Protection degree IP20 rear panel / IP54 front panel
Related standards EN61010-1,EN50081-1,EN50082-1