GCR06 / GCR12
Varianty
Zapojení
Dokumenty

Popis

Regulátory řady GCR jsou osazeny OLED displejem. Umožňují tak na rozdíl od řady FCR zobrazit přehlednější lokalizované menu a některé hodnoty v grafické podobě.

Regulátor jalového výkonu FCR 06 respektive FCR 12, je určen k řízení účiníku v sítích NN 50/60 Hz. Regulátor FCR patří mezi tzv. rychlé regulátory, je totiž schopen regulovat až 17 krát za sekundu.

Může ovládat kromě klasických kondenzátorových stupňů se stykači i "rychlé" polovodičové stupně, které spínají v "NULE" a není tedy u nich nutná prodleva pro vybití kondenzátoru.

Přístroj umožňuje automatické fázování měřícího napětí, dále proudu a následně detekci připojených kompenzačních stupňů.

Převodový poměr měření proudu lze libovolně nastavit.

Lze regulovat na okamžitý nebo průměrný účiník. 

Regulátor je vestavěn do plechové krabičky, která současně zajišťuje jeho kvalitní stínění a je určen pro montáž do panelu rozvaděče. Rozměr 144x144mm.

Ukázky obrazovek:

oled-1
oled-2
oled-3
oled-4

 

Funkce

Přístroj digitalizuje měřený průběh sdruženého napětí mezi dvěma fázemi a proud ve třetí fázi. Z těchto hodnot pak vypočítá účiník, efektivní hodnoty napětí a proudu, harmonické zkreslení napětí a proudu a na základě povoleného jalového výkonu, který je v regulátoru zadán v podobě požadovaného účiníku, vypočítá potřebný kompenzační výkon. Podle jeho velikosti a znaménka pak regulátor buď zapíná nebo odpíná příslušné kondenzátorové stupně.

Přednostně kompenzuje pomocí polovodičových stupňů a teprve, až když to není možné, použije stupně stykačové.

V rámci jednotlivých výkonových hladin využívá metodu kruhového spínání. Vždy zapíná ten stupeň v příslušné výkonové hladině, který je vypnut nejdéle. Všechno provádí tak, aby optimálního stavu dosáhl při jednom regulačním průchodu s minimálním počtem přepínaných stupňů.

Harmonická analýza

Přístroj provádí harmonickou analýzu proudu a napětí až do 19. harmonické, ukládá jejich maximální hodnoty do paměti a počítá činitel harmonického zkreslení proudu i napětí THD. Pokud je nastavena mezní hodnota THDI (proudu) a je-li překročena, regulátor odpojí všechny kondenzátorové stupně a sepne alarmové relé.

Alarmy

Regulátor je vybaven alarmovým výstupem. Aktivace tohoto výstupu může být způsobena podpětím, přepětím, podproudem, nadproudem, účiníkem, harmonickými, teplotou a počtem sepnutí stykačových stupňů.

Dekompenzace

Kromě kompenzačních kondenzátorů lze k regulátoru připojit dekompenzační tlumivky, jejichž výkon je registrován s opačným znaménkem.

BMR kompenzace - regulátor GCR 12Měřené a zobrazované veličiny:
 
 • sdružené napětí mezi měřenými fázemi
 • proud ve třetí fázi
 • frekvenci síťového napětí
 • činný výkon
 • jalový výkon
 • liché harmonické proudu (1. -19.) v%
 • liché harmonické napětí (1.-19.) v%
 • graf harmonických
 • koeficient harmonického zkreslení proudu THDI
 • koeficient harmonického zkreslení napětí THDU
 • počty sepnutí jednotlivých stupňů

Přesnost měření:

 • Napájecí, měřící napětí Un=400VAC +10%|-20%
 • Napětí přesnost: ±0.5% z Un
 • Proud: 0,002 - 6A, In =6A
 • Proud rozsah 0,002 - 0,02A, přesnost: 0,0005A
 • Proud rozsah 0,02 - 0,5A, přesnost: 0,001A
 • Proud rozsah 0,5 - 6A, přesnost: 0,01A
 • Chyba fáze pro I < 3%, In ±3°, jinak ±1°
 • THDU (U>10%Un) ±5%
 • THDI (I>10%In) ±5%

Varianta Výstupy Možnost rychlých výstupů Tarif Napájecí napětí Měřící napětí RS485
GCR06 6 feature feature  400 VAC 400 VAC feature
GCR12 12 feature feature 400 VAC 400 VAC feature
GCR06 V230 6 feature   230 VAC 100 ... 690 VAC feature
GCR12 V230 12 feature   230 VAC 100 ... 690 VAC feature
GCR06 V100 6   feature 100 VAC 100 VAC feature
GCR12 V100 12   feature 100 VAC 100 VAC feature

Schéma zapojení:

BMR kompenzace - zapojení regulátor GCR 12

Popis Hodnota
Supply and measuring voltage 400 VAC (+10%,-15%)
System frequency 50 / 60 Hz
Current measuring range 0,01 ... 5,3 A
Measuring current accuracy ±1 mA
Power consumption < 10 VA
Outputs number GCR06 / GCR12 6 / 12
Range of requested power factor 0,8 ind. ... 0,8 cap.
Switching power of relay contacts 250 VAC / 5 A
Reconnection delay 5 ... 900 s
Switching off delay 5 ... 900 s
Connection and capacitor settings automatic / manual
Working temperature -40°C ... +80°C
Front panel dimensions 144 mm x 144 mm
Panel cutout dimensions 91 mm x 91 mm
Site depth 50 mm
Weight 0,65 kg
Protection degree IP20 rear panel / IP54 front panel
Related standards EN61010-1,EN50081-1,EN50082-1