Popis
Varianty
Měřené veličiny a parametry
Dokumenty

Multifunkční analyzátor sítě PLA33 je navržen pro monitorování elektrických parametrů třífázových i jednofázových sítí NN a VN.

Design přístroje je postaven na 16 bitovém mikroprocesoru, krerý zaručuje přesné měření se vzorkováním 128 vzorků na periodu v každé fázi.

Dle normy EN 50160 jsou napětí a proudy měřeny kontinuálně každou periodu a ve všech fázích.

Přístroj může být volitelně vybaven rozhraním RS485. Lze tak pomocí protokolu Modbus RTU komunikovat s dodávaným software BMR Power Monitor System nebo se systémy Scada.

BMR analyzátor sítě PLA33

Vlastnosti přístroje:

 • 3 napěťové a 3 proudové vstupy
 • Kontinuální měření napětí a proudů
 • Vzorkování 128 vzorků/periodu
 • Analýza do 19 harmonické
 • 2 digitální vstupy/výstupy
 • Alarmy
 • Volitelně rozhraní RS485/Modbus RTU
 • Volitelně podsvícený displej
 • Volitelně flash 512MB

Analyzátor PLA33 je dostupný v několika typech dle výbavy a technických parametrů, viz tabulka:

Typ analyzátoru Komunikační rozhraní RS485 programovatelné vstupy/výstupy Vnitřní paměť měřených veličin Paměť výpadků Napájecí napětí 230VAC Měření napětí a proudu dle normy EN 50160
PLA33L         symbol check symbol check
PLA33   symbol check     symbol check symbol check
PLA33C symbol check symbol check   symbol check symbol check symbol check
PLA33CM symbol check symbol check symbol check symbol check symbol check symbol check
 

HodnotaL1L2L3MaxMinRozsah měřeníDisplej zobrazeníPřesnost
Fázové napětí0...300VAC0...180kV0.2%
Mezifázové napětí0...520VAC0...312kV0.2%
Frekvence40..70Hz40...70Hz0.2%
Proud0.01...6A0...7.5kA0.2%
Proud nulovým vodičem0...7.5kA0.2%
CosΦ0.01L...0.01C0.01L...0.01C0.5%
Účiník0.01L...0.01C0.01L...0.01C0.5%
THDU0...99.9%0...99.9%1%
THDI0...99.9%0...99.9%1%
Napěťové harmonické 1-19%0...99.9%0...99.9%1%
Proudové harmonické 1-19%0...99.9%0...99.9%1%
Činný výkon P +/-0...1.8kW0...999MW0.5%
Jalový výkon Q +/-0...1.8kVA0...999MVA1%
Zdánlivý výkon S0...1.8kVA0...999MVA0.5%
Činný výkon suma P +/-0...5.4kW0...999MW0.5%
Zdánlivý výkon suma S0...5.4kVA0...999MVA0.5%
Jalový výkon suma P +/-0...5.4kVA0...999MVA1%
Činná energie +/-0...9 999 999kWh0...9 999 999kWhclass 1*
Jalová induktivní energie +/-0...9 999 999kvarh0...9 999 999kvarhclass 2*
Jalová kapacitní energie +/-0...9 999 999kvarh0...9 999 999kvarhclass 2*

* platné pro ideální sinusový průběh napětí a proudu

 

Technické parametry:


Technical parameters

 

 

PLA44 ONLINE TEST

Vyzkoušejte si webové rozhraní analyzátoru sítě PLA44

Můžete použít libovolný prohlížeč HTML5 kompatibilní, např. Google Chrome, Firefox, IE10, Opera, apod.

Přihlašovací jméno je: admin
Heslo: 1234

>> TEST WEB PLA44 <<

Poznámky:
 • Na mobilu nebo tabletu, zadejte IP adresu: 37.221.244.30:8080 do svého internetového prohlížeče.
 • Provoz PLA44 může být omezen nebo dočasně nedostupný. Pokud se Vám nepodaří připojit, kontaktujte prosím naší firmu.