Popis HM2006
Software HM2006PC
Dokumenty

Přístroj je určen k regulaci a monitorování odběru elektrické energie pro velkoodběratele. Regulace odběru je optimalizována dle zvolené regulační křivky a zadaného regulačního nebo technického maxima. Jestliže průměrný trend odběru směřuje k překročení nastavené hodnoty, jsou postupně odepínány jednotlivé stupně (el. spotřebiče). V případě kdy trend odběru směřuje pod nastavenou hranicí, regulátor zpět připíná dané okruhy.

Regulátor je vybaven celkem 5 vstupy, na které je možné připojit následující signály:

 • činný odběr
 • jalový odběr
 • jalová dodávka
 • tarif nebo činná dodávka
 • čtvrhodinová synchronizační měřící perioda

HM2006 se připojuje přes oddělovací optočleny k impulsním výstupům elektroměrů. Výstupy jsou tvořeny 6 reléovými přepínacími kontakty 6A/250VAC, které ovládají stykače odpojující okruhy el. spotřebičů.

BMR hlídač maxima HM2006 zapojení

Rezervovaná kapacita - je maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu, kterou může oprávněný (velkoodběr) zákazník odebrat v daném odběrném místě od provozovatele distribuční soustavy. Odběratel se smluvně zavazuje rezervovanou kapacitu nepřekročit. V případě, že překročí tuto hodnotu, bude mu účtováno penále.

Rezervovaná kapacita se dělí na roční (levnější) a měsíční. Odběratel má tak možnost sjednat si (dokoupit) flexibilně vhodnou rezervovanou kapacitu např. pro každý měsíc v jiné výši. Rezervovaná kapacita v daný měsíc je součet roční a měsíční rezervované kapacity.
 
Rezervovaná kapacita nesmí být vyšší než rezervovaný příkon.
 

Rezervovaný příkon - hodnota elektrického příkonu sjednaná s dodavatelem pro dané odběrné místo ve výši hodnoty technického maxima nebo ve výši jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřicím zařízením, na základě které se určuje podíl odběratele na oprávněných nákladech dodavatele, spojených s připojením a se zajištěním rezervovaného příkonu distribuční soustavy.

Technické maximum - hodnota průměrného čtvrthodinového el. příkonu u odběratelů kategorie A a B, kterou při odběru elektřiny nelze překročit.

Elektronické elektroměry mají možnost pomocí výstupních impulsů dodávat odběrateli informace o spotřebě činné i jalové energie a registrační periodě pro monitorování spotřeby nebo regulaci odběru. Tyto výstupní impulsy je možné využívat jen přes rozhraní s galvanickým oddělením vstupních obvodů (optočlen). Lze použít jen takový typ rozhraní, jehož použití bylo schváleno distributorem. Optočlen si pořizuje na svůj náklad odběratel (výrobce). Napojení optočlenu na měřicí soupravu provede distributor za úhradu. BMR vyrábí dva typy schválených optočlenů OP105 a OP105R.

BMR hlídač maxima HM2006

Výhody přístroje:

 • Zabrání překročení sjednaného technického maxima a tím i následné vysoké penalizaci
 • Možné smluvní snížení výše odběru
 • Umožňuje více využít sjednaný odběr
 • Pod kontrolou jsou 1/4hod odběry, dosažená maxima, průběhy odběrů
 • Diagnostika odběru a ovládání na PC

 

Přístroj má k dispozici standardní komunikační rozhraní RS485, které slouží k dálkovému připojení PC. Pomocí software HM2006PC lze regulátor jednak parametrizovat a dále číst všechny naměřené hodnoty, které jsou průběžně ukládány do paměti regulátoru. Pomocí software lze provést on-line vizualizaci odběru, zobrazit graficky historii odběru, sumarizovat do tabulek odběry dle zvoleného období, vytvořit zálohu konfigurace, atd.

Software je určené pro Windows systémy od verze XP. HM2006PC je jednouživatelská 'stand-alone' aplikace, která běží výhradně na přiděleném PC, kam ukládá načítaná data do datových souborů. Aplikace není typu client-server.

Vlastnosti software:

 • Konektivita: USB, COM RS232. Jsou k dispozici převodníky USB, LAN/RS485, WiFi/RS485. Pro připojení přes ethernet se používá virtuální com port VSP firmy HW group nebo jakékoliv jiné podobné řešení.
 • Uživatelská a správcovská část aplikace.
 • Kompletní konfigurace HM2006 s možností zálohy nastavení.
 • Pojmenování vstupů a výstupů.
 • Rozdělení odběrů dle tarifů nebo směn.
 • Export do obecného XML formátu.
 • Průběžné on-line sledování odběru s možností uložení průběhu.
 • Archív 1/4hodin.
 • Registrace výpadků.
 • Tabulkové a grafické denní, měsíční a roční výstupy.

Velikosti odběru a doby odpojení stupňů jednotlivých čtvrthodin:

BMR hlídač maxima HM2006 software

On-line sledování průběhu odběru:

BMR hlídač maxima HM2006 software

Nastavení hodnot hlídače:

BMR hlídač maxima HM2006 software