Od 23.11.2018 je ukončena výroba ekvitermního regulátoru ETR16. K dispozici je inovovaná verze označená ETR26.

  • ETR26ETR26

Nové vlastnosti ETR26:

  • Základní jednotka ETR26 má 6 vstupů, 7 výstupů. Rozšíření až na 30 vstupů a 31 výstupů pomocí max. čtyř externích modulů ETR26 E6 (každý obsahuje 6 vstupů a 6 výstupů).
  • Předdefinované nové soustavy.
  • Možnost definice soustav dle požadavku zákazníka.
  • Upgrade firmware lze provést přímo na přístroji přes USB rozhraní.
  • OLED displej s přehledně zobrazenými aktuálními hodnotami stavu vstupů/výstupů.
  • Uživatelské ekvitermní křivky.
  • Objektové pojetí jednotlivých částí regulace, které umožňuje jednodušeji definovat nové soustavy a funkce. Např. objekt Ekviterm spravuje ekvitermní křivky, vlastnosti objektu Akumulační nádoba popisují způsob nabíjení zásobníku (ekvitermě, časovým programem), atd. Tyto objekty, jejich vlastnosti a funkce jsou na sebe logicky navázány.

 

Ceníky ETR26 jsou k dispozici na vyžádání.

Návody a servisní listy zapojení soustav jsou uvedeny na našich stránkách.