Od začátku roku 2018 je k dispozici inovovaná verze hlídače jističe řady HJ103RX a HJ306RX, která zcela nahrazuje původní výrobky označené HJ101, HJ102, HJ103 a HJ303, HJ306. Ty již nejsou dostupné.

Nová verze hlídače měří proud ve fázových vodičích pomocí externích měřících transformátorů proudu (MTP). Ty se vyznačují malými rozměry a možností rozepnutí a nasazení na fázový vodič bez nutnosti jeho rozpojení.

Hlídače řady HJ RX mají navíc LED signalizaci stavu výstupů a napájení.

Je k dispozici i verze pro nepřímé měření pro MTP X/5, označení HJ113RX a HJ316RX.

Nejsou již k dispozici varianty s menším počtem výstupních relé.

Nastavení hlídače a jeho funkce zůstávají shodné s původním výrobkem.